Andělská komunikace

Stejně jako každá jiná komunikace je i kontakt s andělskými bytostmi obousměrný. Ony mohou promlouvat k nám a my můžeme vědomě navazovat kontakt s nimi. Andělským bytostem je však dovoleno komunikovat s námi a působit na nás jenom tehdy, požádáme-li je a dáme-li jim k tomu souhlas. Kdo chce vnímat vibrace jemnohmotného světa, musí nejprve zcela přijmout existenci andělských bytostí. Plně bez výhrad věřit. Dále to je snadné. Stačí poprosit. Prostě vyslovit nebo myslet na to, co si přejeme. Vyslat myšlenku, tak jako žádáme přítele o službu. Protože andělské bytosti nám chtějí pomáhat a čekají jen, až jim to dovolíme.

Proč byste si tedy v komunikaci s andělskými bytostmi měli nechat pomoci, když je to tak snadné?

Sdělení andělských bytostí můžeme začlenit do roviny intuice. Nejspolehlivější komunikace s andělskými bytostmi se odehrává obvykle v meditaci či uvnitřnění, což vyžaduje jistý cvik. Musíme být všemi smysly tady a teď, naše myšlenky nás nesmějí odvádět, naše pozornost nesmí směřovat jinam. Když v tomto „stavu“ požádáme anděla o jeho pomoc, ihned ucítíme jeho přítomnost. Situace, kdy potřebujeme pomoci od nějaké andělské bytosti, obvykle nepřichází, když jsme v klidu a máme čas se uvolnit, uvnitřnit. Náročné situace musíme řešit ve chvíli, kdy přichází, a proto je nejsnazší a nejefektivnější využít pomoci.

Ráda vám pomohu maximálně využít andělské podpory a naučit se využívat andělskou energii pro svůj rozvoj a ochranu sebe i svých blízkých. Jak?

Mnoho lidí chce od andělských bytostí dostat odpovědi na své otázky. Andělská sdělení však přicházejí ve formě energie. Sdělení tedy nemívají podobu slov, neboť slova jsou nástrojem rozumu. Sdělení dostáváme v podobě energie, kterou cítíme, a na základě svých zkušeností, prožitků, ale i povahy a aktuálního rozpoložení převádíme do slov. Slova si však každý individuální jedinec vykládá po svém, dle svého slovníku a dle svých zkušeností. Proto nerada předávám sdělení andělských bytostí v podobě slov.

Z výše uvedeného důvodu já nejraději předávám čistou andělskou energii nefiltrovanou svým rozumem. Při předání čisté andělské energie andělská bytost navštíví přímo vás a vy sami ucítíte její energii. Tato energie ve vás bude pracovat dle vašich potřeb. Nepotřebujete slyšet slova, nepotřebujete znát odpovědi, budete vše cítit.

Jednoduše řečeno, já poprosím andělskou bytost za vás. Dle vašich přání a potřeb vyberu nejvhodnější andělskou bytost, „proberu“ s ní vaši situaci, vybereme nejvhodnější část jejího energetického působení (To proto, abyste nebyli zbytečně ovlivněni celým rozsahem jejího energetického působení.) a pošlu ji za vámi. Vy sami ucítíte na sobě změny, budete schopni si sami odpovědět na své otázky či nalézat řešení své situace. Nikdo vám nebude diktovat, co máte dělat, jak se chovat, jak se rozhodnout. Vše závisí jen na vás. Vaše nastavení a vnímání však bude připraveno, podpořeno, posilněno.

Proč je tedy důležité použít k tomu ještě předmět? Proč andělské bytosti musí dostat znamení, že je právě potřebujete?

Použití předmětu je čin. Čin v realitě, kterým prokážete své vědomé rozhodnutí, že potřebujete pomoc, že jste připraveni na působení andělských energií a na změnu vašeho vnímání a působení. Každý předmět je navržen tak, aby při jeho užití bylo aktivováno více vašich smyslů, např. hmat a čich. Tímto „rituálem“ nahradíte proces uvnitřnění či meditace, tedy přípravy na andělské setkání.