ZODPPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ

Začněte být přitomni ve svém vlastním životě.
 
Neodvažujete se ovládat a řídit situace, svůj život, protože byste potom museli vzít zodpovědnost za svoje činy a možné úspěchy či neúspěchy.
 
Archanděl Uriel
 
 
Necháváme se vláčet životem, skuhráme a přitom máme život opravdu ve svých rukou.
Jak se ale jen přestat bát důsledků svého jednání?